FRÅN STIFTELSEN SVENSKT FÄRGCENTRUM 2007

Hemma hos familjen Linneaus

INGA-LILL CRAS, FOTON AV I-L CRAS SAMT HANNA SÄFSTRÖM
Medlemsmötet i Uppsala i september handlade om Linné, jubileumsåret till ära. I Linnéträdgården i centrala Uppsala bodde Carl von Linné och hans familj från 1743, två år efter att han fått professuren i teoretisk medicin …