MÅLARMÄSTAREN NR 4 2002

Svartsjö – från fängelse till rokokoslott
ALICE LEWY
På Färingsö utanför Stockholm ligger Svartsjö slott, som i sommar blev färdigt efter en ofattande renovering. Bakom projektet står Statens fastighetsverk tillsammans med en rad konstnärer och hantverkare. Tillsammans har man återställt det gamla …